Strona główna Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

Określenia my, nasza firma lub nas w niniejszej informacji odnoszą się do firmy Wacoal EMEA Limited.

Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas ważna. Szanujemy prywatność użytkowników i pragniemy, by rozumieli oni, jak postępujemy z przechowywanymi informacjami na ich temat. Niniejsza informacja dotyczy przechowywanych przez nas danych osobowych na temat osób prywatnych, działalności jednoosobowych oraz spółek osobowych. Nie dotyczy to przechowywanych informacji na temat spółek handlowych i innych organizacji.

Niniejsza informacja wyjaśnia sposób, w jaki gromadzimy, udostępniamy i wykorzystujemy dane osobowe.

Informacje dotyczące rejestracji naszej firmy są następujące:

Nazwa firmy:            Wacoal EMEA Limited
Miejsce rejestracji:   Anglia i Walia
Numer firmy:            00171167
Siedziba:                  The Corsetry Factory, Rothwell Road, Desborough, Northants, NN14 2PG

a) Gromadzone przez nas dane osobowe

Od naszych użytkowników możemy gromadzić następujące rodzaje danych osobowych:

• Informacje kontaktowe: informacje umożliwiające nam bezpośredni kontakt z użytkownikiem, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adresy powiązane z kontem użytkownika. Tego rodzaju informacje mogą być gromadzone bezpośrednio z naszej strony internetowej lub za pośrednictwem naszego dostawcy-strony trzeciej, któremu podają Państwo informacje w celu umożliwienia komunikacji z naszą firmą.
• Historia zamówień: listy produktów które mogły zostać zamówione przez użytkownika od dostawców.
• Szczegóły dotyczące rozmiarów: informacje o preferowanych rozmiarach naszych produktów
• Odpowiedzi na ankiety, konkursy i promocje: przechowujemy informacje dotyczące wszelkich ankiet, na które użytkownik odpowiedział czy też zapisów do prowadzonych przez nas konkursów lub promocji.
• Zapisy dyskusji użytkowników z naszymi zespołami ds. obsługi klienta: kiedy użytkownik dzieli się z nami swoimi komentarzami i opiniami, zadaje nam pytania lub składa skargę, zachowujemy zapis takiej sytuacji. Dotyczy to sytuacji przesyłania przez użytkowników wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych kierowanych do naszego zespołu ds. obsługi klienta czy też kontaktowania się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Twitter czy Facebook.
• W jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony internetowej: kiedy użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, gromadzimy informacje na temat przeglądanych przez niego stron oraz sposobu korzystania z nich.
• Informacje o lokalizacji: adres IP użytkownika może wskazać nam przybliżoną lokalizację, z której użytkownik łączy się z naszymi stronami internetowymi Dokładność takiej lokalizacji ogranicza się jednak do miasta, stanu lub kraju, w którym użytkownik korzysta ze swojego urządzenia.

Użytkownik nie musi podawać żadnych z wyżej wymienionych danych osobowych, jednak w przypadku braku podania tych danych nie będziemy mogli odpowiedzieć na zapytania użytkownika.

Jeśli jakiekolwiek podane przez użytkownika informacje będą niedokładne lub niepełne, może to spowodować unieważnienie lub ograniczenie jakichkolwiek roszczeń składanych w ramach którejkolwiek z zawartych z użytkownikiem umów na dostawę naszych produktów.

b) Do czego wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników

Cel Wykorzystywane dane osobowe Podstawa prawna
Odpowiedź na zapytania lub roszczenia użytkowników • Wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe Mamy prawnie uzasadniony interes związany z doskonaleniem dostarczanych przez nas produktów i usług.
Zarządzanie zapisami do naszych konkursów • Informacje podawane przez użytkowników podczas zapisywania się do konkursu oraz informacje dotyczące konta Tego rodzaju działania są podejmowane na podstawie zgody użytkownika i mamy prawnie uzasadniony interes w odniesieniu do podejmowania wszelkich działań marketingowych, na które użytkownik wyraził zgodę, akceptując zasady konkursu.
Utrzymywanie i doskonalenie naszych produktów i usług • Wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe Mamy prawnie uzasadniony interes związany z doskonaleniem dostarczanych przez nas produktów i usług.
Analizy danych i badania statystyczne, pomagające nam w doskonaleniu naszych usług online. • W jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony internetowej
• Informacje dotyczące transakcji
• Zapisy dyskusji użytkowników z naszymi zespołami ds. obsługi klienta
• Historia roszczeń
Mamy prawnie uzasadniony interes związany z doskonaleniem dostarczanych przez nas produktów i usług.
Szkolenie personelu • Wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe Mamy prawnie uzasadniony interes związany z doskonaleniem dostarczanych przez nas produktów i usług.
Opracowywanie nowych produktów i usług • Wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe. Mamy prawnie uzasadniony interes związany z doskonaleniem dostarczanych przez nas produktów i usług.
Określanie produktów i usług, które mogą interesować użytkownika • Wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe Mamy prawnie uzasadniony interes związany z doskonaleniem dostarczanych przez nas produktów i usług.
Marketing bezpośredni • Kontakt
• Produkty i usługi, które zgodnie z naszymi ustaleniami mogą interesować użytkownika
Poprosimy o zgodę użytkownika w celu przetwarzania jego danych do tego celu. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili. W przypadku wycofania zgody użytkownika zachowamy zapis takiej sytuacji, aby zachować informację o niekierowaniu marketingu bezpośredniego do tego użytkownika.
Badanie nieprawidłowości wykorzystania konta użytkownika na naszych innych stronach oraz informacji dotyczących oszustw finansowych i spłaty zadłużenia • Wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe Mamy prawnie uzasadniony interes w kwestii wykrywania działań przestępczych oraz ściągania zaległych długów.


Wszelkie przechowywane dane osobowe możemy poddać anonimizacji i grupowaniu (w formie nieidentyfikującej tożsamości użytkownika w sposób bezpośredni). Informacje poddane anonimizacji i grupowaniu możemy wykorzystać do celów obejmujących testowanie naszych systemów IT, związanych z badaniami, analizą danych, doskonaleniem naszej strony oraz opracowywaniem nowych produktów i usług.

c) Źródła, z których gromadzimy dane osobowe naszych użytkowników

Dane osobowe użytkowników będziemy gromadzić z wielu źródeł. Należą do nich:

• Dane gromadzone bezpośrednio od użytkownika: kiedy użytkownik wypełniania dostarczane przez nas formularze, zapisuje się do konkursów i promocji, składa skargę, kontaktuje się z nami telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w jakiś inny sposób.
• Nasza strona internetowa: dostarcza nam informacji na temat sposobu korzystania z niej przez użytkownika oraz urządzeń domowych wykorzystywanych do łączenia się z nią.
• Dostawcy-strony trzecie: użytkownik może podawać informacje na stronie internetowej strony trzeciej w celu nawiązania kontaktu z naszą firmą. Taka strona trzecia przekazuje nam informacje użytkownika w celu umożliwienia nam obsługi zapytania.

d) Komu udostępniamy dane osobowe naszych użytkowników

Dane osobowe udostępniamy następującym stronom:

• Firmom w obrębie tej samej grupy co my: w celu świadczenia użytkownikowi usługi.
• Dostawcom usług analizy danych: W celu poszerzenia wiedzy na temat tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych.
• Inni dostawcy usług i doradcy: na przykład firmy obsługujące nasz dział IT, pomagające nam w analizowaniu przechowywanych przez nas danych, procesach płatniczych, przesyłaniu wiadomości naszym klientom, świadczące dla nas usługi i porady prawne lub finansowe, oraz ogólnie pomagające nam w dostarczaniu użytkownikom naszych produktów i usług.
• Nabywcy naszego przedsiębiorstwa: nabywcy lub potencjalni nabywcy, którym sprzedajemy nasze przedsiębiorstwo lub z którymi negocjujemy takie działania.
• Organy państwowe lub regulacyjne: kiedy musimy tego dokonać na mocy prawa lub w celu zapewnienia pomocy w związku z prowadzonymi przez takie organy dochodzeniami.
• Policja i organy ścigania: w celu zapewnienia pomocy w związku z prowadzonym dochodzeniem i zapobieganiem przestępstwom.

Dodatkowo wykorzystujemy usługi firm-stron trzecich, których celem jest pomoc w realizacji naszych kampanii reklamowych i badanie ich skuteczności. Tego rodzaju strony trzecie mogą na przykład być odpowiedzialne za wyświetlanie użytkownikowi reklam w odpowiednich odstępach czasu, aby użytkownik nie oglądał wielokrotnie tej samej reklamy. W ramach tego rodzaju usług na naszej stronie internetowej może zostać umieszczony co najmniej jeden element typu „action tag” (znacznik działania). Takie znaczniki działań uniemożliwiają tego rodzaju stronom trzecim gromadzenie informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub innych podobnych informacji bezpośrednio określających tożsamość użytkownika. Zamiast tego, kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, tego rodzaju znaczniki działań przekierują przeglądarkę internetową użytkownika do skontaktowania się z opisanymi stronami trzecimi, które w tym czasie mogą ustawić lub odczytać plik cookie na urządzeniu użytkownika i pobrać informacje na temat odwiedzin użytkownika — na przykład adres IP, identyfikator pliku cookie, informacje na temat wyświetlanych lub klikanych części strony oraz informacje dotyczące daty/godziny. Do firm-stron trzecich, które mogą korzystać ze znaczników działań w celu umożliwienia im gromadzenia informacji na temat osób odwiedzających naszą stronę należy obecnie Microsoft Advertising (http://advertising.microsoft.com/home). Firmy te mogą również wykorzystywać takie informacje w połączeniu z informacjami, które mogą gromadzić z innych stron internetowych, w celu wyświetlania użytkownikowi reklam ukierunkowanych na jego zainteresowania. Użytkownik ma możliwość wyłączenia reklam behawioralnych firmy Microsoft Advertising przez kliknięcie powyższego linku i odwiedzenie stron, na których można wyłączyć taką opcję. Wiele z tych firm należy również do organizacji Network Advertising Initiative (NAI), która oferuje możliwość wyłączenia reklam behawioralnych przez dowolną firmę członkowską lub wszystkie takie firmy na pojedynczej stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Rezygnacja z sieci nie oznacza, że użytkownik nie będzie otrzymywać reklam online ani że sieć ta zaprzestanie gromadzenia informacji na temat odwiedzin użytkownika na danych stronach internetowych. Oznacza to, że sieć, z której użytkownik rezygnuje nie będzie już dostarczać reklam dostosowanych do preferencji internetowych użytkownika oraz schematów użytkowania.

Korzystamy także z usługi Google Analytics, która ustawia pliki cookies w celu pobierania informacji na temat sposobu korzystania przez użytkowników z naszej strony internetowej. Wykorzystujemy te informacje do sporządzania raportów i zapewnienia nam pomocy w doskonaleniu strony. Pliki cookie gromadzą informacje w formie anonimowej, łącznie z liczbą osób odwiedzających stronę internetową oraz blog, informacją skąd odwiedzający uzyskali dostęp do strony internetowej, oraz jakie strony odwiedzili. Aby wyłączyć możliwość śledzenia działań przez usługę Google Analytics na wszystkich stronach, można odwiedzić stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Nie ujawniamy danych osobowych żadnym innym podmiotom poza wymienionymi powyżej. Możemy podawać stronom trzecim pogrupowane informacje statystyczne i analityczne na temat użytkowników naszych produktów i usług. Przed ich ujawnieniem dopilnujemy jednak, by przy użyciu tych informacji nie można było zidentyfikować żadnej z osób.

e) Marketing bezpośredni

Marketing za pomocą wiadomości e-mail, poczty i wiadomości SMS: możemy od czasu do czasu kontaktować się z użytkownikami za pomocą wiadomości e-mail, poczty lub wiadomości SMS w celu przedstawienia informacji na temat produktów, którymi w naszym przekonaniu użytkownik może być zainteresowany.

Będziemy przesyłać wiadomości marketingowe użytkownikom wyłącznie w sposób zgodny z preferencjami marketingowymi ustawionymi przez użytkownika podczas przekazania przez niego informacji lub po poinformowaniu nas o satysfakcji z odebrania takich informacji.

Użytkownik może w dowolnym momencie poinformować nas o tym, że nie życzy on sobie otrzymywania wiadomości marketingowych przez przesłanie nam wiadomości e-mail na adres info@wacoal-europe.com. Użytkownik może również wypisać się z naszej subskrypcji marketingowej, klikając link wyłączenia subskrypcji w przesłanej przez nas wiadomości marketingowej.

f) Międzynarodowe transfer danych osobowych użytkownika

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przesyłane do krajów poza Unią Europejską i przechowywane w takich lokalizacjach. Niektóre systemy prawne wymagają różnych poziomów ochrony w odniesieniu do danych osobowych. W niektórych przypadkach przepisy prawa obowiązujące w takich krajach mogą uwzględniać niższy poziom ochrony niż standardowa jurysdykcja związana z miejscem zamieszkania użytkownika. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi europejskimi przepisami prawa o ochronie danych oraz z zachowaniem szacunku i bezpieczeństwa.

g) Jak długo przechowujemy dane osobowe

Twoje dane będziemy przechowywać tak długo jak są one niezbędne do realizacji celów, dla których były pozyskane.

h) Bezpieczeństwo

Na naszej stronie internetowej stosowanych jest wiele środków zabezpieczających w celu ochrony przed utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem oraz modyfikacją zarządzanych przez nas informacji, takich jak hasła czy zapory sieciowe. Nie możemy jednak zagwarantować, że środki te są lub pozostaną odpowiednie. Kwestię bezpieczeństwa danych traktujemy jednak bardzo poważnie i zastosujemy wszelkie możliwe środki mające na celu ochronę integralności informacji podanych przez użytkownika.

i) Prawa użytkownika w odniesieniu do danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych: (i) prawo do informacji o sposobie wykorzystania danych osobowych użytkownika; (ii) prawo dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika; (iii) prawo do rezygnacji z otrzymywania bezpośrednich wiadomości marketingowych; (iv) prawo do wnioskowania o skorygowanie niedokładnych danych osobowych, jakie przechowujemy na temat użytkownika; (v) prawo do wnioskowania o zablokowanie lub usunięcie danych osobowych użytkownika, kiedy proces przetwarzania nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, oraz; (vi) prawo do wnioskowania o przekierowanie części danych użytkownikowi lub innemu dostawcy usług

W celu wyegzekwowania któregokolwiek z powyższych praw, lub w przypadku jakichkolwiek pytań na ich temat, prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji „Kontakt” poniżej.

W razie niezadowolenia ze sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe mogą Państwo kierować swoje skargi również do brytyjskiego Biura Komisarza ds. Informacji lub lokalnego organu regulacyjnego odpowiedzialnego za ochronę danych. Zachęcamy do kontaktowania się z nami w celu uzyskania pomocy i rozwiązania skargi w pierwszej kolejności z nami. Więcej informacji na temat praw użytkowników można znaleźć na stronie internetowej Komisarza ds. informacji pod adresem https://ico.org.uk/for-the-public/.

j) Zmiany do niniejszej informacji

Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszej informacji o ochronie prywatności. W przypadku znaczących zmian niniejszej informacji zaktualizujemy datę wersji w dolnej części tej sekcji. W kwestii istotnych zmian dotyczących niniejszej informacji postaramy się przekazać użytkownikom powiadomienie z rozsądnym wyprzedzeniem, chyba że nie będzie to możliwe. W sytuacjach, gdy jest to wymagane przez prawo, poprosimy użytkownika o zgodę na zmiany w sposobie przetwarzania jego danych osobowych.

k) Kontakt

Wszelkie zapytania lub skargi dotyczące przechowywanych przez nas informacji o użytkownikach prosimy kierować pocztą elektroniczną dataprotection@wacoal-europe.com. lub pisząc do nas na adres:

The Corsetry Factory, Rothwell Road, Desborough, Northants, NN14 2PG

Wersja z czerwiec 2018 r.